image advertisement

Ngày 15/4/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An có thông báo số 1474/SKHĐT-KTĐN tiếp tục thông báo đến các cơ quan và nhà đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Long An.

Nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quản lý nhà nước đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư ngoài ngân sách; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và tăng cường trách nhiệm của chính quyền các cấp đối với công tác quản lý, theo dõi các dự án đầu tư trên địa bàn. Qua đó kịp thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc và có giải pháp hỗ trợ các nhà đầu tư tháo gỡ, thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án trong năm 2024, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ngày 16/4/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế hoạch số 471/KH-SKHĐT về việc kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh Long An năm 2024.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

 image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0