TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 87
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
52/2020/TT-BTC 10/06/2020 Thông tư số 52/2020/TT-BTC hướng dẫn một số biện pháp thực hiện thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Lượt xem: 55
Tải về 0
57/2020/NĐ-CP 25/05/2020 Nghị định 57/2020/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan
Lượt xem: 55
Tải về 0
249/2015/NQ-HĐND 10/12/2015 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Long An
Lượt xem: 61
Tải về 0
4590/TTr-UBND 20/11/2015 Thông qua kế hoạch kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020
Lượt xem: 61
Tải về 0
4590/TTr-UBND 20/11/2015 Tờ trình thông qua kế hoạch kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020
Lượt xem: 62
Tải về 0
10/2015/TT-BKHĐT 26/10/2015 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về chọn nhà thầu
Lượt xem: 53
Tải về 0
2646/QĐ-UBND 23/07/2015 Phê duyệt quy hoạch tổng thể KTXH huyện Tân Hưng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 65
Tải về 0
2584/QĐ-UBND 17/07/2015 Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Cần Giuộc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 108
Tải về 0
2583/QĐ-UBND 17/07/2015 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân Thạnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 252
Tải về 0
27/2013/QĐ-UBND 24/07/2013 Quyết định 27/2013/QĐ-UBND ngày 24/7/2013 Ban hành quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận và quản lý các dự án ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lonh An
Lượt xem: 65
Tải về 0
123456789
THÔNG BÁO