Thông tin liên hệ

20190724_093353.jpg
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH LONG AN
Địa chỉ: 
61 Trương Định, Phường 1, Tp.Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại : 0272.3886009  * Fax: 0272.3523404  *
Email:
skhdt@longan.gov.vn
DANH SÁCH THƯ ĐIỆN TỬ, SỐ ĐIỆN THOẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
STTTên đơn vị/Họ tênChức vụSố điện thoạiEmail
Cơ quanDi động

Sở Kế hoạch và Đầu tư      skhdt@longan.gov.vn
I. Ban Giám đốc
1Trương Văn LiếpGiám đốc0933 160 283lieptv@longan.gov.vn
2Nguyễn Thị Diễm QuỳnhPhó Giám đốc0985 445 433diemquynh@longan.gov.vn
3Nguyễn Tấn QuíPhó Giám đốc0983 616 696tanqui@longan.gov.vn
4
Trần Văn Tươi
Phó Giám đốc

0918 129 254
vantuoi@longan.gov.vn
II. Văn phòng Sở
5
Nguyễn Kim Phượng
Chánh VP3 825 645
0949 485 929kimphuong@longan.gov.vn
6
Nguyễn Phương ThảoPhó Chánh VP3 886 0090949 189 807
nphuongthao@longan.gov.vn
7
Lê Thị Yến Duyên
Kế toán3 886 0090829 978 899
duyen@longan.gov.vn
8
Nguyễn Phương Vũ
Chuyên viên
3 886 009
0908934139
vunp@longan.gov.vn
9
Nguyễn Thị Kim CươngCán sự3 886 0090792230361kimcuong@longan.gov.vn
III. Phòng Thanh tra

Phòng Thanh tra

10
Thái Thanh ThuậnChánh thanh tra3 825 6510919 735 989thanhthuan@longan.gov.vn
11Trần Duy VũP.Chánh thanh tra3 825 6510903 118 521duyvu@longan.gov.vn
12
Huỳnh Dương Quốc Vũ
Chuyên viên
3 825 651
09467 89 208
vuhdq@longan.gov.vn
13Nguyễn Công KhanhChuyên viên3 825 6510772 156 879ncongkhanh@longan.gov.vn
14Nguyễn Thị Kim Huê
Chuyên viên3 825 6510938 128 179
huentk@longan.gov.vn
IV. Phòng Quy hoạch - Kế hoạch Tổng hợp
15
Lê Văn ThạoTrưởng phòng3 823 4620916 878 004
van_thao@longan.gov.vn
16 
Hồ Hoàng Lâm Vũ
Phó Trưởng phòng
3 823 462
0983 636 107
vuhhl@longan.gov.vn
17
Huỳnh Văn LâmChuyên viên3 823 4620907 409 174vanlam@longan.gov.vn
18
Nguyễn Thị Út Hiền
Chuyên viên
3 823 462
0982 196 478
hienntu@longan.gov.vn
V. Phòng Thẩm định và Đầu tư công
19Thái Văn ThắngTrưởng phòng3 822 0430902 498 474thangtv@longan.gov.vn
20
Nguyễn Gia ThịnhPhó Trưởng phòng3 822 0430918 556 223thinhng@longan.gov.vn
21
Nguyễn Thế Vinh
Chuyên viên
3 822 0430902 891 219
vinhnt@longan.gov.vn
22
Đặng Thị Kiều Oanh
Chuyên viên
3 822 043
0389 777 977
oanhdtk@longan.gov.vn
23
Lê Nguyễn Thiện Huy
Chuyên viên
3 822 043
0839 220 796
thienhuy@longan.gov.vn
VI. Phòng Đăng ký kinh doanh

Phòng Đăng ký kinh doanh  dkkd@longan.gov.vn
24
Nguyễn Ngọc TrạngTrưởng phòng3 8264280988 601 468ngoctrang@longan.gov.vn
25
Phan Thành Kiệt
Phó Trưởng phòng
3 826428
0913 999 338
thanhkiet@longan.gov.vn
26
Nguyễn Thị Hồng DuyChuyên viên 3 8264280776 925 389hongduy@longan.gov.vn
27
Nguyễn Thanh Hoài Chuyên viên3 8264280903 371 901hoaint@longan.gov.vn
28Dương Văn Hoà
Chuyên viên
3 826428
0902 902 836
hoadv@longan.gov.vn
VII. Phòng Kinh tế đối ngoại
29
Nguyễn Minh Tấn
Quyền Trưởng phòng
3 826 199
0903 141 200
nmtan@longan.gov.vn
30
Dương Đình KhangPhó Trưởng phòng3 826 1990964 409 715khangdd@longan.gov.vn
31
Võ Tấn Lộc
Phó Trưởng phòng
3 826 199
0918 238 918
locvt@longan.gov.vn
32Nguyễn Trọng NgânChuyên viên 3 826 1990989 945 491
trongngan@longan.gov.vn
33Trần Hữu ThiếtChuyên viên3 826 1990976 223 894thietth@longan.gov.vn
34
Lê Nguyễn Quỳnh ThơChuyên viên3 826 1990962 531 189tholnq@longan.gov.vn
35
Trần Thị Huyền Nhi
Chuyên viên
3 826 199
0916 078 939
nhitth@longan.gov.vn
36
Nguyễn Lê Duy Tân
Chuyên viên
3 826 199
0845 836 838
duytan@longan.gov.vn
37
Phùng Thanh Phong
Chuyên viên
3 826 199
0974976948
pthanhphong@longan.gov.vn
 38Nguyễn Quốc MẫnChuyên viên3 826 199 0853677188 nqman@longan.gov.vn
VIII. Trung Tâm Xúc Tiến và Hỗ Trợ Đầu Tư

Trung tâm Xúc tiến đầu tư  ipcc@longan.gov.vn
39
Phạm Anh NguyênGiám đốc
3 835 3730919 220 389nguyenpa@longan.gov.vn
40
Trần Thị Ánh Hồng
Phó Giám đốc
3 580 378
0909 733 286
hongtta@longan.gov.vn
41Nguyễn Thị NhungChuyên viên 3 837 3830967 494 439nhung_nt@longan.gov.vn
42Nguyễn Thị Cẩm NhungKế toán3 837 3830909 978 958nhungntc@longan.gov.vn
43
Nguyễn Tường Oanh
Chuyên viên
3 580 378
0817 085 939
nguyentruongoanh@longan.gov.vn
44
Nguyễn Vũ Đạt
Chuyên viên
3 580 378
0394 039 659
nguyenvudat@longan.gov.vn
45
Lê Thị Kim Luyến
Chuyên viên
3 580 378
0965 001 216
kimluyen@longan.gov.vn
46
Lê Xuân Kim Thi
Chuyên viên
3 580 378
0976 208 551
thilxk@longan.gov.vn
47
Nguyễn Minh Phát
Chuyên viên
3 580 378
0933 408 429
nguyenminhphat@longan.gov.vn
48
Lê Trường Giang
Chuyên viên
3 580 378
0944 750 709
truonggiang@longan.gov.vn
49
Biện Ngô Hương Quỳnh
Chuyên viên
3 580 378
0948 910 647
huongquynh@longan.gov.vn
50Nguyễn Trần Qui Đông
Chuyên viên
3 580 378
0913 169 333

quidong@longan.gov.vn
51
Nguyễn Ngọc Trinh
Chuyên viên
3 580 378
0365 794 443

ngoctrinh@longan.gov.vn


THÔNG BÁO
BÌNH CHỌN
Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa
 • Bình chọn Xem kết quả
  Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1