THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN KHU DÂN CƯ TẠI XÃ ĐỨC LẬP HẠ

Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu dân cư tại xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

478_TB-SKHĐT_17-04-2024_TB gia han.pdf

 Các thông báo, quyết định kèm theo: GIA HAN638491180429729528.rar
 
Ban Biên tập
THÔNG BÁO