THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT

1827_TB-SKHĐT_09-05-2024_Thông báo mời quan tâm 5.2024.signed.pdf

Văn bản đính kèm Hso đăng tải.rar

Ban Biên tập
THÔNG BÁO