Báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện dự án, giám sát, đánh giá và lắp đặt bảng thông tin dự án đầu tư
Ngày 15/4/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An có thông báo số 1474/SKHĐT-KTĐN tiếp tục thông báo đến các cơ quan và nhà đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Long An.

Ngày 15/4/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An có thông báo số 1474/SKHĐT-KTĐN tiếp tục thông báo đến các cơ quan và nhà đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Long An.

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An đã hướng dẫn nhà đầu tư cụ thể các nội dung, thời gian, mẫu biểu báo cáo; cũng như hình thức báo cáo, các lưu ý đối với dự án đầu tư trong nước, dự án đầu tư nước ngoài, việc lắp đặt bảng thông tin dự án tại vị trí dự án và các hình thức xử lý vi phạm kèm theo.

Huyền Nhi

1. Công văn Thông báo 

1474_SKHĐT-KTĐN_15-04-2024_CV_đề nghị báo cáo định kỳ (1).signed638490367020470992.pdf

2. Các mẫu báo cáo

Mau bao cao638490367282909875.rar


Huyền Nhi
THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1