Về việc triển khai Thông tư 05/2024/TT-BKHĐT ngày 19/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định về quản lý và sử dụng các chi phí trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Ngày 19/4/2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 05/2024/TT-BKHĐT Quy định về quản lý và sử dụng các chi phí trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Ngày 04/5/2024, Sở  Kế  hoạch và  Đầu  tư đã có văn bản số 1737/SKHĐT-TTr thông báo đến các Sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh được biết để nghiên cứu, triển khai thực hiện đúng quy định.

 Thông tư số 05/2024/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

05_TT_BKHDT.signed.pdf
Thanh Thuận
THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1