THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP VÀ HỖ TRỢ THÚC ĐẨY DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐ

Bộ Thông tin và Truyền thông chính thức phê duyệt "Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số" theo Quyết định số 2158/QĐ-BTTTT ngày 07/11/2023. Theo đó, UBND tỉnh Long An ban hành công văn số 2333/UBND-VHXH về việc phổ biến Đề án.

Với mục tiêu tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp đo lường, xác định và theo dõi mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tiếp cận chuyển đổi số theo các tiêu chí, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch và lộ trình chuyển đổi số phù hợp, qua đó thúc đẩy quá trình chuyển đổi số doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế số, Sở Kế hoạch và Đầu tư phổ biến thông tin, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và đề nghị Quý Doanh nghiệp thực hiện đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp tại Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ https://dbi.gov.vn và Cổng thông tin và cơ sở dữ liệu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ https://digital.business.gov.vn.

Sở Kế hoạch và Đầu tư  thông báo đến Quý Doanh nghiệp nắm biết, thực hiện./. 

                                                                                                                                                                           Qui Đông

THÔNG BÁO
BÌNH CHỌN
Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa
 • Bình chọn Xem kết quả
  Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1