Văn bản quản lý hành chính

Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
4590/TTr-UBND 20/11/2015 Thông qua kế hoạch kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020
Lượt xem: 61
Tải về 0
4590/TTr-UBND 20/11/2015 Tờ trình thông qua kế hoạch kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020
Lượt xem: 62
Tải về 0
2646/QĐ-UBND 23/07/2015 Phê duyệt quy hoạch tổng thể KTXH huyện Tân Hưng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 65
Tải về 0
2584/QĐ-UBND 17/07/2015 Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Cần Giuộc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 108
Tải về 0
2583/QĐ-UBND 17/07/2015 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân Thạnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 252
Tải về 0
03/TT-BXD 06/04/2011 Thông tư số 03/TT-BXD ngày 06/4/2011 hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợi về chất lượng công trình xây dựng
Lượt xem: 63
Tải về 0
957/QĐ-BXD 29/09/2009 Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình
Lượt xem: 84
Tải về 0
. 01/01/1900 Biểu mẫu báo cáo về tình hình vay vốn tín dụng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Lượt xem: 97
Tải về 0
. 01/01/1900 Biểu mẫu báo cáo tiến độ thực hiện dự án và Biểu mẫu cam kết tiến độ thực hiện dự án
Lượt xem: 395
Tải về 1
THÔNG BÁO