Mode:  
 
Giới thiệu
Tổng hợp quy hoạch
Đăng ký kinh doanh
Đầu tư
Thẩm định
Thanh tra
Trung tâm
Văn bản pháp quy
Thủ tục hành chính
Bố cáo thành lập doanh nghiệp
 
Bộ
Sở ngành
Website Chính phủ
Thông tin hỗ trợ
 
Thông tin hoạt động
 
Tin nổi bật
 

HỒ SƠ THỎA THUẬN ĐỊA ĐIỂM, CẤP, ĐIỀU CHỈNH GCNĐT
HỒ SƠ THỎA THUẬN ĐỊA ĐIỂM, CẤP, ĐIỀU CHỈNH GCNĐT

THEO DÕI TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ THỎA THUẬN ĐỊA ĐIỂM, CẤP, ĐIỀU CHỈNH GCNĐT

(TÍNH ĐẾN NGÀY 04/10/2013)

 

HỒ SƠ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN, KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU
HỒ SƠ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN, KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

THEO DÕI TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

(Từ ngày 30/9/2013 đến 04/10/2013)

 

Hồ sơ Tổng Hợp
Hồ sơ Tổng Hợp
Hồ sơ Thanh Tra
Hồ sơ Thanh Tra
Hồ sơ Đăng Ký Kinh Doanh
Hồ sơ Đăng Ký Kinh Doanh
QUY ĐỊNH MỚI VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THẨM ĐỊNH GIÁ
QUY ĐỊNH MỚI VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THẨM ĐỊNH GIÁ
Thông báo số 1292/TB-SKHĐT ngày 04/7/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An về việc không tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh viết bằng tay
Thông báo số 1292/TB-SKHĐT ngày 04/7/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An về việc không tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh viết bằng tay

Đính kèm nội dung Thông báo.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006 chưa đăng ký lại
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006 chưa đăng ký lại
Lấy ý kiến dự thảo Nghị định Chính phủ về điều lệ mẫu của tổng công ty và doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100/% vốn điều lệ
Lấy ý kiến dự thảo Nghị định Chính phủ về điều lệ mẫu của tổng công ty và doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100/% vốn điều lệ
Thông báo về việc báo cáo tình hình hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Long An
Thông báo về việc báo cáo tình hình hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Long An
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH Một Thành Viên Hyoil
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH Một Thành Viên Hyoil
Danh mục các dự án kêu gọi xã hội hóa giai đoạn 2011-2015 các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Long An
Danh mục các dự án kêu gọi xã hội hóa giai đoạn 2011-2015 các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Long An

Quy định chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Long An và danh mục các dự án kêu gọi xã hội hóa giai đoạn 2011-2015.

(xem file đính kèm)

Các dự án kêu gọi đầu tư năm 2013
Các dự án kêu gọi đầu tư năm 2013
Để môi trường đầu tư hấp dẫn hơn nữa, Long An cần phải cải thiện những lĩnh vực nào?
Gửi  Xem kết quả

21oC

Độ ẩm: 88%

Tốc độ gió: 13km/h

Cập nhật lúc 02:30:00
ngày 2015-01-29

Tỷ giá